Úvod

Obecný úrad Jalšové

Cestovný poriadok

Odpad:
separovaný zber

Pošta: Sokolovce

REPASU Poľnofarma

       


Vývoz odpadu na rok 2022
Vývoz komunálneho odpadu:

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý nepárny týždeň. Vývozný deň je utorok:Smetné nádoby treba vyložiť ku komunikácii, po ktorej je vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby uvedený oznam zobrali na vedomie.