Úvodná   stránka

História   JALŠOVSKÉHO   futbalu


Oscenovaná fotografia, bez úprav


Oscenovaná fotografia, retušovaná, colorizovaná.
Vytlačená na formát A3+


Sústredenie v Tatrách
Zdigitalizovaní negatív, bez úprav: 5


Sústredenie v Tatrách
Zdigitalizovaní negatív, bez úprav: 5


Sústredenie v Tatrách
Zdigitalizovaní negatív, bez úprav: 23


Sústredenie v Tatrách
Zdigitalizovaní negatív, bez úprav: 32


Zdigitalizovaní negatív, bez úprav


Zdigitalizovaní negatív retušovaní, colorizovaní.
Vytlačený na formát A3


Úvodná   stránka