Úvodná   stránka

Jalšové v obrazoch


Polachnové     12.10.  201927.04.  202012.10.   201915.11.   201811.07.   2015Baroková soška Panny Márie Saštínskej z druhej pol. XVIII. stor.         05.02.   2018Staré vinohrady         27.03.   2016Majer - najstaršia dochovaná budova     05.02. 2018Pohľad z najstaršej dochovanej cesty vyznačenej na vojenskej mape     The First Military Survey (1763-1787)     29.01. 2018Staré vinohrady     14.11. 2015


31.10. 2016


Ostrá Hora    31.10. 2016


Val    28.12. 2016


    03.01. 2017


Pohľad z Ostrej hory     03.01. 2017


Pohľad z Ostrej hory     02.01. 2016


    18.12. 2005


Váh     Jalšové     vianoce     1991Pohľad z bane     07.05. 2005


Pohľad z bane     07.05. 2005


Pohľad z bane     20.02. 2016


Úvodná   stránka