Venované pamiatke
všetkých jalšovských rodákov,
ktorí prispeli k zveľadeniu našej obce
a pomohli šíriť jej dobré meno.


Vydané roku: 2004

Kniha je kronikou obce Jalšové, ktorá okrem významných udalostí zaznamenáva aj miestne zvyky.
Knihu je ešte možné zakúpiť v miestnom obchode.Prvú knihu pani Helenka vydala v roku 2000 pod názvom:

Jalšovskou dolinou: povesti a poviedkyZorganizovala výstavu pod názvom:

Výstava ručných prác, výšiviek - ovocia a zeleniny.

Dovoľte aby som vám poďakoval pani Helenka za vašu tvorivú prácu ktorou ste našu malú a neskutočne krásnu dedinku predstavila svetu, prajem vám veľa zdravia a tvorivých dní.
Úvodná   stránka